CLAKI

El projecte Claki és una iniciativa per recollir oli de cuina usat i reciclar-lo. Aquest projecte ha suposat la col·laboració de tota la comunitat escolar. El fet de recollir els olis usats evita que aquests vagin a parar a les aigües residuals i que contaminin el medi natural. A més, aquests olis s’utilitzen per a la fabricació de combustibles alternatius, com el biodièsel.

Els CLAKIS, que cada família s’endú cap a casa, són les ampolles especialitzades on recollim l’oli. Quan l’envàs està ple, es pot portar a l’escola i substituir-lo per un claki net. Els divendres són els dies de recollida. 

https://www.claki.cat