4t. GRUPS COOPERATIUS

Els alumnes de 4t volem explicar la nostra experiència en formació de GRUPS COOPERATIUS.
Aquest agrupament i metodologia de treball ens està permetent resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el nostre propi aprenentatge.
Ho compartim amb tots vosaltres.
Moltes gràcies!