EQUIP DE TREBALL

En aquesta pàgina trobareu les graelles on figura l’equip docent, les coordinacions, les comissions i els professionals dels serveis externs del curs 2020-2021

 

DIRECTOR Joaquim González
CAP D’ESTUDIS Mª José Ayerbe
SECRETÀRIA Sílvia López

 

TUTORIES- INFANTIL

P-3 A:Aitor Cazorla  P-3 B:Verónica Fernández P-3 C: Gerard García
P-4 A: Montse Romera P-4 B: Alícia Mora
P-5 A: Núria Benedicto P-5 B: Sonia Moreno
Reforç: Txell Pérez i Elena Gómez  
TEI: Ester Jiménez              
LLENGUA ANGLESA: Bárbara Urbano 
EDUCACIÓ ESPECIAL: Montserrat  Macías

TUTORIES – PRIMÀRIA

1r A: Ana Rial 1r B: Elena Fernández
2n A: Mª Carmen Gómez 2n B: Rodrigo Ruíz
EDUCACIÓ FÍSICA: Ana Rial LLENGUA ANGLESA: Àlex Ríos 
MÚSICA: Elena Fernández EDUCACIÓ ESPECIAL: Diana Iglesias

 

3r A: Sara Martos 3r B: Mercè Muñoz
4t A: Pilar Fernández 4t B: Ariana Juan
EDUCACIÓ FÍSICA:Daniel Cívico  LLENGUA ANGLESA: Marta Amigo 
MÚSICA: Ariana Juan DUCACIÓ ESPECIAL: Héctor Sánchez 

 

5è A: Sílvia López 5è B: Aida Vázquez
6è A: Rosor Pinyol  6è B: Floren Montero
EDUCACIÓ FÍSICA: Daniel Cívico LLENGUA ANGLESA: Andrea Corvo
MÚSICA: Floren Montero EDUCACIÓ ESPECIAL: Marina Bastardi  i Laura Del Arco
SUPORT: Andrea Corvo  

 

COORDINACIONS

COORDINACIONS DE CICLE

Coordinadora de cicle d’infantil : Txell Pérez
Coordinador de cicle inicial: Alex Ríos
Coordinadora de cicle mitjà: Marta Amigo
Coordinadora de cicle superior: Marina Bastardi

 

ALTRES COORDINACIONS
Riscos Laborals:  Mª Carmen Gómez
TAC: Sílvia López
 LIC: Marta Amigó
Educació Especial: Marina Bastardi

COMISSIONS PEDAGÒGIQUES  

COORDINACIONS DOCENTS/COMISSIONS
CONSELL DIRECCIÓ EQUIP DIRECTIU + COORDINADORS DE CICLE
C.A.D. DIRECTOR, CAP D’ESTUDIS, EAP, MESTRES E.E, COORDINADORS CICLE
COMISSIÓ SOCIAL DIRECTOR, EAP, TREBALLADORA SOCIAL AJUNTAMENT, COORDINADORA COMISSIÓ ED. ESPECIAL
COMISSIÓ L.I.C. MARTA AMIGO, ALEX RÍOS, BÀRBARA URBANO, ANDREA CORVO
COMISSIO ED.ESPECIAL MARINA BASTARDI, Mª CARMEN GÓMEZ, DIANA IGLESIAS, HÉCTOR SÁNCHEZ,  MONTSERRAT MACÍAS

SERVEIS EXTERNS

PSICOPEDAGOGA (EAP): Coral Tarazona

LOGOPEDA (CREDA): María Moñino Alonso

TREBALLADORA  SOCIAL: Montse Tomás