Material escolar

Descripció i enumeració del material escolar que els alumnes i famílies necessitaran per al nivell educatiu corresponent, és recomanable diferenciar les diferents tipologies de material escolar necessari (llibres de text, lectures, dispositius digitals, material de taller, de dibuix…)

Podeu trobar els llistats de material i llibres a l’apartat de documents.