Consell escolar

Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: ajuntament, AMPA, famílies, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis… És molt important la participació de tots i totes per una millor escola!!!

 

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Curs  21/22

EQUIP DIRECTIU

President Josep M Piñol Cases
Cap d’estudis Rafael López Garcia
Secretària Belén González Bricollé

REGIDORA O REPRESENTANT AJUNTAMENT

Representant Rosana Dorantes Leal

Sector MESTRES

Representant Antònia  Escolà Canales
Representant (vacant per canvi de centre)
Representant Maria Soria Melich
Representant Vanesa Torruella Costa

 

Sector de PARES D’ALUMNES

Representant AMPA Susana Villalba  Muñoz
Representant Laura Cattaneo Capdevila
Representant Laura Moreno Rodríguez
Representant Jéssica Tejedor Tuset

Sector de PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Representant Mireia Olivera Fernández

Certificat acords Consell Escolar 7 de setembre de 2020

Certificat acords Consell Escolar 26 d’octubre de 2020

Certificat acords Consell Escolar 21 de gener de 2021

Certificat acords Consell Escolar 26 d’abril de 2021

Certificat acords Consell Escolar 31 de maig de 2021