Projecte educatiu de centre (PEC)

PEC_Escola_El_Cucurull_RdB_V4_fase 3

El projecte educatiu parteix dels objectius del Projecte de direcció (PdD) i ha estat revisat per tal de ser actualitzat reflectint així la metodologia i essència pedagògica del centre.

Es tracta d’un projecte adaptat a les característiques del nostre  centre que segueix les directrius del Departament d’Ensenyament. Llegiu-lo amb deteniment i no dubteu a exposar els vostres dubtes.