Socialització*

La socialització és un projecte que es va iniciar per part de l’ajuntament l’any *****. Des d’aleshores i de manera ininterrompuda s’ha anat duent a terme amb diverses modificacions per adaptar-ho a les necessitats del moment. Actualment al centre es troben socialitzats els llibres dels dos cursos de Cicle Mitjà i Cicle Superior. Les àrees que gaudeixen de llibres socialitzats són Català, Castellà, Matemàtiques, Medi Natural i Social i Anglès.