Comptes bancaris

COMPTE MATERIAL   ES96 – 0081-1844 – 3800 – 0101- 4709 codi caixer 1495  Banc Sabadell
COMPTE EXCURSIONS  ES07 – 0081-1844 – 3700 – 0101 – 4808 codi caixer 1633 Banc Sabadell
MENJADOR  ES57 – 0081-1844 – 3900 – 0102 – 0212 Banc Sabadell
SOCIALITZACIÓ LLIBRES ES02- 0182 -3650 – 2602 – 0005 – 3279 BBVA
La Direcció