EDUCACIÓ EMOCIONAL

 

El curs 2020/2021 hem engegat un Projecte d’Educació Emocional al centre, mitjançant un conveni  de recerca amb la Universitat de Barcelona. El motiu és perquè creiem que s’aprèn amb emoció i que és indispensable que els nens i nenes sàpiguen gestionar les seves emocions per així augmentar el seu benestar.

Aquest projecte implica a tota la comunitat educativa: alumnes, mestres i famílies.

L’objectiu és esdevenir centre innovador en educació emocional, per això ens estem formant ( equip docent i famílies voluntàries) i implementant  un programa de competències emocionals  amb materials elaborats per l’equip de professionals de la UAB.

L’acompanyament emocional proporciona les eines i els recursos necessaris per tal que les diferents competències: consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, competència social i competència per a la vida i el benestar es desenvolupin.

Treballem aquestes competències de manera vivencial, mitjançant diferents dinàmiques i activitats, oferint tot tipus d’eines al nostre alumnat, per a que millorin les seves competències emocionals, Tot això,   repercuteix positivament en el seu rendiment acadèmic ja que segons diversos estudis, aquest està directament relacionat amb el seu estat emocional.

 Poc a poc, els alumnes van adquirint diferents habilitats: reconèixer  les seves pròpies emocions  , poder expressar-les , saber gestionar-les de forma correcta,  tenir una  bona autoestima , saber escoltar els altres, comunicar-se assertivament, aprendre a resoldre els conflictes, tenir empatia, …

Necessitem escoles emocionalment intel·ligents, escoles sensibles que deixin entrar la vida al mateix temps que miren cap al món.