glifing-amb-glif

Què és el Glifing?

 

És un mètode d’entrenament de la lectura que s’aplica mitjançant un programa informàtic de format lúdic.

Amb un seguit d’activitats presentades per en Glif i la Bet, les persones amb dificultats de lectura poden entrenar-se de manera intensiva i amena alhora. Aquest entrenament incideix en la millora de la velocitat de lectura.

La manca de fluïdesa lectora correlaciona molt significativament amb la capacitat de comprensió i en conseqüència amb el fracàs escolar. És per això que  amb el mètode Glifing entrenem intensivament els aspectes que conformen el procés d’adquisició i automatització de la lectura: descodificació grafema – fonema, segmentació, memòria de treball, articulació, velocitat, morfosintaxi i comprensió.

El mètode Glifing també permet fer una detecció precoç de les dificultats de lectura, així com un seguiment continuat de l’evolució de cada cas.

 

 

 

 

A l’escola treballem amb aquest mètode i us demanem que a casa també ho feu, ho podeu fer amb l’ordinador, o bé amb una tauleta. El nen/a hauria de treballar amb el Glifing una sessió diària.

En cas que algun dia no es faci la sessió, aquesta queda guardada pel dia següent. ( es van acumulant).

És molt important que acompanyeu als vostres fills/es  a fer aquestes sessions .

Són només 5 o 10 minuts que els ajuden moltíssim a millorar la seva velocitat lectora i la comprensió del que estan llegint.

A l’escola ja portem 5 anys fent servir aquest mètode, gràcies a l’Ajuntament de Llinars que és qui ha fet la inversió per tal que les escoles ho puguem posar a la pràctica. És per aquest motiu que donem tanta importància al fet que s’aprofiti aquest servei i es doni el màxim rendiment, treballant també des de casa.