CONEIX LA NOSTRA ESCOLA

L’escola Damià Mateu som un centre petit i alhora una gran família. Això ens agrada molt perquè ens permet tenir un tracte  personalitzat amb alumnes i famílies! A la vegada facilita que els grans de l’escola facin vàries activitats amb els més petits i que… Llegeix més»

PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

TELEMÀTICAMENT DEL 13 AL 22 DE MAIG

PRESENCIALMENT DEL 19 AL 22 DE MAIG

(CAL DEMANAR CITA PRÈVIA)

Els documents que haureu de presentar són:

  • La sol·licitud que faciliten gratuïtament els centres. També la podeu descarregar a la pàgina web de l’escola o a l’enllaç que us facilitem a peu de pàgina.
  • Original i fotocòpia del llibre de família, pàgina del nen/a.
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare i la mare.
  • Quan l’adreça de la sol·licitud no coincideixi amb la del DNI, del pare o mare, Certificat o Volant municipal de convivència   i resguard de la renovació del DNI. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça de Llinars.  En el cas de persones estrangeres resguard de renovació del NIE o comunicació amb registre d’entrada del canvi de domicili a la delegació del Govern.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.
  • Documentació acreditativa de circumstàncies econòmiques desfavorables (atur, ajuda familiar … ) o ser beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció (PIRMI).
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa/monoparental.
  • Original i fotocòpia del certificat de disminució, expedit pel Departament de Benestar i Família, de pares i/o germans.
  • Últim informe que heu rebut els pares de l’escola on està ara el nen/a.
En el següent enllaç podeu descarregar la sol.licitud per fer la preinscripció

Sol·licitud preinscripció 2020_2021