Transport Escolar

Hi ha dues línies de transport. Cada ruta disposa d’una llista amb els noms dels nens/es que l’utilitzen que diàriament s’entrega a l’escola amb la seva arribada i que es retorna a la sortida.

Cap alumne es pot quedar a Sta. Coloma si no el venen a buscar o porta una autorització signada segons el model establert.

Quan un alumne hagi d’abandonar el centre abans de l’hora, s’haurà d’informar a la conserge i aquesta l’esborrarà de la llista i n’informarà al/la tutor/-a.

Els alumnes s’han d’acompanyar fins a l’autocar. Ho fa la persona que acaba les classes amb ells i a Educació Infantil ho fa la conserge que també entrega les llistes a l’ acompanyant de l’autobús.