Mesures inclusives

Atenció a la diversitat

El centre disposa:

  • Una mestra d’Educació Especial que entra a les aules a reforçar els alumnes amb necessitats educatives.
  • Una psicopedagoga de l’EAP
  • Una educadora social de l’EAP
  • Una fisioterapeuta
  • Una logopeda del CREDA
  • Una vetlladora

Utilitzem recursos diversos com els agrupaments flexibles en Llengua Catalana i Matemàtiques, els grups reduïts de reforç dins o fora de l’aula ordinària i l’atenció individualitzada si es creu necessari. Des del curs 2011-2012 es realitzen Suports Escolars Personalitzats (SEP) de les 12.00 a les 13.00 hores, els dilluns i els dijous, per tots els alumnes de Primària.