Metodologies aplicades

L’escola Cor de Roure es defineix com una escola activa, innovadora, amb una mirada a la societat del segle XXI.

A Ed. Infantil es fomenta tant el treball autònom com el treball cooperatiu. Per aconseguir-ho:

  • Treballen en espais: el de lectoescriptura, el de matemàtiques, el de ciències i experiments i el de jocs didàctics.
  • Fan internivells
  • Fan projectes globalitzats
  • Treballen amb tauletes de llum
  • Aprenen en els ambients creats

A Ed. Primària es fomenta el treball competencial a través de la:

  • Realització de projectes basats en l’aprenentatge on s’hi involucrin tots els àmbits del currículum, mitjançant un enfocament totalment funcional i vivencial. L’alumne esdevé el centre de l’aprenentatge, i el mestre és el model i el guia que proporciona totes les eines necessàries perquè els nens i nenes avancin al seu ritme, fomentant la curiositat, la creativitat i la reflexió en tot moment.
  • Del treball sistemàtic de llengua i les matematemàtiques.
  • Amb les noves tecnologies integrades a l’aula.
  • Amb metodologia AICLE (matèries no língüístiques dutes a terme en anglès: P.E, Science, Art)