Preinscripció ajornada

Segons les indicacions que hem rebut directament des del Departament d’Educació, la preinscripció escolar per al curs 20-21 queda ajornada, encara sense data prevista:

El Departament d’Educació ha decidit ajornar la preinscripció escolar del segon cicle d’infantil, primària i secundària fins que es pugui garantir la seva realització en condicions de normalitat.
Fins a nova indicació, tots els processos del sector públic estan aturats d’acord amb la Disposició addicional 3a. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

De seguida que tinguem més informació, un n’informarem al respecte, tot i que estem segurs que el Departament d’Educació també farà la corresponent campanya informativa perquè tothom tingui garantida la possibilitat de realitzar-la sense problemes.