Història

L’Escola Colònia Güell té una llarga trajectòria històrica, com ho demostra el fet que l’antic edifici que ocupàvem va fer cent anys l’any 2011. 

Els nostres orígens com a escola van lligats a la fàbrica, com passa amb la resta de la colònia. Inicialment l’escola va ser un més dels serveis que s’oferien treballadors i treballadores, que així podien dedicar-se plenament a les seves tasques a la fàbrica, despreocupant-se de l’atenció i formació de la canalla.

En els inicis l’ensenyament de nois i noies era diferenciat per gènere: un grup de monges s’encarregaven de l’educació de les nenes (sobretot treballs manuals i domèstics) i un mestre s’ocupava dels nois, fent una formació més escolar, tal i com l’entenem avui en dia.

L’any 1988 l’escola va passar a integrar-se a la xarxa de centres docents públics de la Generalitat de Catalunya, amb la Llei del 1983 que va permetre fer aquest pas a les escoles del CEPEPC (Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana). Malgrat no ser part del CEPEPC sí que es podia identificar la nostra escola amb bona part de les característiques d’aquest moviment de renovació pedagògica

L’última etapa arrenca amb el trasllat a les actuals instal·lacions a l’estiu del 2006, procurant, això sí, no oblidar d’on venim: una escola petita, ubicada en un entorn natural i arquitectònic privilegiat, amb uns trets d’identitat dels quals ens sentim orgullosos.