Menjador escolar

El servei de menjador escolar està gestionat per l’AMPA de l’escola, que té contractats els serveis de l’empresa TENO.

El preu del servei és de 6,10€ , que es cobren a través de domiciliació bancària.

Més informació a la web de l’AMPA.