Horaris

Horari general del centre

Matí: 9 a 12:30 hores.

Tarda: 15 a 16:30 hores.

El dia 22 de desembre de 2017 i a partir del 5 de juny de 2018 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (L’alumnat que utilitza el servei de menjador surt a les 15:30h.).

Per a l’alumnat que inicia l’escolarització a P3 s’organitza un període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

Per a les famílies que ho necessiten, hi ha servei d’acollida des de les 8:00h, organitzat per l’AMPA.

 

Horari d’administració (Pilar) i secretaria

Dilluns a divendres: 9:00 a 14:00h i 15:00 a 16:30h