Acollida

L’acollida escolar és un servei que gestiona l’AMPA de l’escola, que permet a les famílies que els seus fills i les seves filles puguin ser atesos a l’escola des de les 8h fins a les 9h del matí per monitoratge especialitzat.

Més informació del servei a la web de l’AMPA.