Consell escolar

Representants de pares i mares:
Carmen Asensio         Montse Aires
María del Río              Elisabet Domínguez    
Ana Mª Martín
 
 
Representant de l´AMPA:
Esther Saura
 
 
Representant de l´Ajuntament:  
Gerard Segú
 
 
Representant del PAS:
Xavi Solé (conserge)
 
 
Representants del professorat:
Assumpta Calvís         Dolors Junyent
Nuria Mimbrero           Marta Rodrigo
Rosa Solé                   Berta Vidal          
 
Equip directiu:
Presidenta: Soledad Balaguero
Cap d’Estudis: Martí Cerezo

Secretària: Yolanda Mir