Consell escolar

Representants de mares i pares:
Ana de la O
Ana de Mingo
Rosa García
Àngels Granyer
Emma Ludeña
Si voleu contactar amb les persones que formen part del sector de famílies del Consell Escolar, podeu fer servir el correu:
consell.escolar@escolacoloniaguell.cat
 
Representant de l’AMPA:
Marcos Jiménez
Si voleu contactar amb l’AMPA, feu servir l’adreça:  ampaceipcoloniaguell@hotmail.com  
 
Representant de l’Ajuntament:  
Alba Arcos (Regidora d’Educació)
 
 
Representant del PAS:
Xavi Solé (conserge)
 
 
Representants del professorat:
Sara Carrión
Meritxell Ciruela
Jordi Jodar
Maria José Jurado
Judit Ramírez            
 
Equip directiu:
President: Martí Cerezo
Cap d’Estudis: Berta Vidal

Secretària: Yolanda Mir