Taller d’estudi assistit

Aquest dimarts, a l’escola, hem iniciat un Taller d’Estudi Assistit (TEA), organitzat per
l’Ajuntament i amb col.laboració amb la Creu Roja. Es tracta d’activitats de suport a
l’aprenentatge de la llengua catalana fora de l’horari lectiu dirigit a nens i nenes de cicle
inicial mitjançant l’aprenentatge a través del joc.
Aquesta actuació s’emmarca dins del Pla Educatiu d’entorn de Mollet del Vallès i és
fruit del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Mollet en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social.