Tallers de Cicle Mitjà

El Punt de partida dels tallers a cicle mitjà neix del  desig que sentim els mestres per trobar la manera d’introduir algunes activitats a l’escola que no tenen un espai concret dins de les àrees. Entrarien en aquesta categoria tots aquells aspectes lúdics i educatius que pensem  que l’alumnat ha d’haver conegut i experimentat en acabar el cicle: cuinar, cosir, crear amb el cos, construir amb diferents materials, ballar, modelar, mesurar, representar…

Ens proposem  estimular la capacitat d’aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l’èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l’activitat educativa fent ús d’unes noves dinàmiques més vivencials i possibilitant la interrelació entre els diferents grups del cicle (3r i 4t).

Objectius:

  • Estimular la capacitat d’aprenentatge, les habilitats, capacitats personals i l’èxit escolar de tots els alumnes.
  • Millorar l’activitat educativa fent ús d’unes noves dinàmiques i activitats.
  • Facilitar la interrelació i interactuació entre alumnes de diferents grups i edats.
  • Fomentar noves vivències formatives dins el marc escolar.
  • Augmentar les accions integradores i potenciadores de facultats menys acadèmiques i més relacionades amb les aptituds de cadascú, aprenent a desenvolupar totes les capacitats personals i a respectar les dels altres, fomentant l’autoestima i realçant l’aspecte formatiu de la persona.
  • Vetllar perquè es donin les adequades condicions de respecte entre els companys i les companyes.
  • Facilitar activitats i entorns nous i més socialitzadors  per a fer persones competents per a la vida , també fora de l’escola.
  • Potenciar l’aspecte constructiu, la manipulació,  l’experimentació, el descobriment, els bons costums…
  • Fer noves incidències en el respecte als altres i el compromís amb l’entorn,el treball i l’esforç, el gaudi de l’expressió musical, visual i plàstica, la gestió d’emocions i la salut i la higiene personal.