Les energies

Hem acabat el projecte de les energies realitzant experiments. Hem treballat l’energia estàtica, els circuits elèctrics, els materials conductors i aïllants i el magnetisme.