Pla educatiu d’entorn

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és una proposta de cooperació educativa entre els diversos agents que educatius i socials que té com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

Activitats que es realitzen al nostre centre:

Estudi assistit De 1r a 5è
Musicontes De P3 a 2n
Audicions musicals 4t i 6è