Projecte de música tradicional: Flabiol

PROJECTE DE MÚSICA TRADICIONAL (FLABIOL)

PROJECTE FLABIOL

La nostra ESCOLA porta a terme el projecte innovador, proposat pels Serveis Territorials d’Educació a Tarragona, Els instruments de música tradicional catalana a l’escola, des del curs 2011-12 . Aquest projecte pretén incentivar l’educació musical mitjançant la introducció dels instruments tradicionals del nostre país: el flabiol.

OBJECTIUS:

– Descobrir el gaudir i la comunicació artística a través de la interpretació musical amb el flabiol.
-Fomentar aquests instruments tradicionals catalans com a eina principal per a l’aprenentatge bàsic de la música.
-Integrar el flabiol  dins el ventall d’instruments escolars.
– Veure aquests instruments com un mitjà d’expressió i de projecció de la qualitat comunicativa i artística de l’individu.
-Conèixer els instruments de música tradicional catalana ( gralla i flabiol ) així com les diferents formacions a les quals pertanyen ( la cobla, mitja cobla, cobla de tres quartans i grup de grallers ).
– Oferir estratègies didàctiques per a la introducció i l’ensenyament de la interpretació amb els instruments de música tradicional catalana amb l’alumnat.
– Conèixer el context festiu de l’instrument i participar com a instrumentistes en esdeveniments musicals del barri, ciutat o àmbit territorial.
– Disposar d’un repertori musical que inclogui peces pròpies de l’instrument de diferents estils, de diferents indrets de la geografia catalana i d’altres àmbits de la música tradicional i popular, adequat a cada moment de l’aprenentatge.
-Contribuir a millorar i dinamitzar diferents activitats musicals fomentant la col·laboració entre diferents escoles i centres educatius.
-Realitzar una trobada entre els alumnes de les diferents escoles participants en el projecte per mostrar el repertori que hagin treballat durant el curs.
– Fomentar la nostra llengua i les nostres tradicions a través del fet musical.

QUI HO FA:

Comencen els alumnes a partir de tercer d’Educació Primària.

ACTIVITATS QUE ES REALITZEN:

  • Petits concerts.

  • Acompanyament musical en les diferents festes tradicionals.

  • Assistència en les Trobades d’escoles Flabiolaires.

  • Construcció de guitarres de canyes per acompanyar la música dels flabiols.

  • Realització  de  composicions musicals a sisè d’Educació primària,  amb l’edició digital de les partitures i de la corresponent  interpretació.

flabiol-jpg