Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2018

Vacances:

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del 13 d’abril al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

A partir del 21 de juny de 2019

Dies festius de lliure disposició:

2 de novembre de 2019

7 de desembre de 2019

4 de febrer de 2019

1 de març de 2019

4 de març de 2019

Festes locals:

2 de febrer de 2019

25 de juny de 2019

Jornada compactada:

21 de desembre de 2018 i del 10 al 22 de juny de 2019

L’horari lectiu del centre és de 8,30 a 13 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre.