Història

benvinguts

L’Escola Baltasar Segú és una de les cinc escoles públiques d’Educació Infantil i Primària de Valls. Les classes estan repartides en tres plantes: P3 (planta baixa), P4 i P5 (1a. Planta) i Primària (2a. Planta).

El claustre el formen uns 20 mestres, d’Educació Infantil, Primària i especialistes. A l’escola també hi treballa una TEI ( Tècnica Educació Infantil), l’administrativa, el conserge i el personal del menjador. Disposem d’un servei de menjador tant pels alumnes com pels mestres que en vulguin fer ús.

historia

Hi havia dues aules, una de les quals estava regentada per un professor pagat per l”Obra Sindical”. Els alumnes – de 12 a 14 anys – anaven als matins amb un professor, i a les tardes amb un altre, de manera que tots dos grups d’alumnes rebien ensenyament de cultura general i tallers. L’escola era al mateix edifici on hi havia l’Escola de treball, a la Plaça dels Quarters, on hi havia l’Institut Narcís Oller.

Després s’hi van agregar més classes – fins a 4 -, i va passar a ser la “Escuela Graduada Aneja a Mestría Industrial”. El curs 1970-71 les quatre unitats van passar a l’edifici de la Plaça del Carme -on actualment hi ha l’escola Enxaneta i el curs 1974-75 es traslladaren als edificis petits de l’actual IES “Jaume Huguet” C/ de la Creu de Cames, amb el nom de “Colegio Nacional Mixto de EGBBaltasar Segú” i passa a ser centre ordinari, i l’ensenyament comença aser mixt.

El 8 de gener de 1976 passen quatre aules del col•legi Verge de la Candela al nostre centre i s’arriba a les 8 unitats.El curs 1981-82 s’obre l’edifici actual. Hi ha dues unitats de pàrvuls i dotze d’EGB. Passa a ser Col•legi Comarcal, encara que no hi ha menjador.Els alumnes transportats dinen a la Candela. Aplega tots els alumnes de Masmolets i Fontscaldes i la 2a. etapa de La Riba i Picamoixons.

El curs 1982-83 hi ha 4 unitats de pàrvuls i catorze d’EGB. Fins el mes de gener els alumnes van a dinar a l’Institut Politècnic de Formació Professional. A partir d’aquí comença a funcionar el menjador.

El curs 1984-85 hi ha 4 unitats de pàrvuls i setze d’EGB. Hi comencen a funcionar les classes d’adults. Són 3 mestres: 2 pagats per ensenyament i 1 per l’Ajuntament.

Aquest curs 1985-86 hi deixen d’assistir els alumnes de Picamoixons i s’incrementa la plantilla amb un mestre de suport.

L’escola, objectius de treball El 1987-88 és l’últim any en què assisteixenal nostre Centre els alumnes de La Riba.

El següent curs les classes d’adults deixen ensenyament i per tant el nostre Centre.

El centre no té canvis significatius fins a l’entrada del nou sistema educatiu amb la pérdua dels cursos de 7è i 8è d’EGB – que passen a fer l’ESO als centres de secundaria -i la conversió del Centre a un centre d’una sola línia.

Els edificis petits i els camps d’esbarjo passen a ser de l’IES Jaume Huguet i en el nostre es construeixen novesdependències i nous camp d’esports i de jocs.