Història

benvinguts

L’Escola Baltasar Segú és una de les cinc escoles públiques d’Educació Infantil i Primària de Valls. Les classes estan repartides en tres plantes: P3 (planta baixa), P4 i P5 (1a. Planta) i Primària (2a. Planta).

El claustre el formen uns 20 mestres, d’Educació Infantil, Primària i especialistes. A l’escola també hi treballa una TEI ( Tècnica Educació Infantil), l’administrativa, el conserge i el personal del menjador. Disposem d’un servei de menjador tant pels alumnes com pels mestres que en vulguin fer ús.

historia

L’any 1949 comença a funcionar amb el nom de “Escuela Universitaria Preparatoria de Ingreso a la de Trabajo“. Hi havia dues aules, una de les quals estava regentada per un professor pagat per l'”Obra Sindical”. Els alumnes – de 12 a 14 anys – anaven als matins amb un professor, i a les tardes amb un altre, de manera que tots dos grups d’alumnes rebien ensenyament de cultura general i tallers.

L’escola era al mateix edifici on hi havia l’Escola de treball, a la Plaça dels Quarters, on hi ha l’IES Serra de Miramar. Després s’hi van agregar més classes – fins a 4 -, i va passar a ser la “Escuela Graduada Aneja a Mestría Industrial“. El curs 1970-71 les quatre unitats van passar a l’edifici de la Plaça del Carme – on actualment hi ha l’escola Enxaneta i el curs 1974-75 es traslladaren als edificis petits de l’actual IES “Jaume Huguet” al C/ de la Creu de Cames, amb el nom de “Colegio Nacional Mixto de EGB Baltasar Segú” i passa a ser centre ordinari, i l’ensenyament comença a ser mixt. 

EL NOM ACTUAL DE L’ESCOLA és el de l’insigne vallenc Sr. Baltasar Segú i Homs (1891-1974).Escriptor , benefactor i cronista vallenc que ocupà els càrrecs de Secretari de l’Ajuntament de Reus i de la Diputació de Tarragona i va ser conseller i director del Banc de Valls i membre i fundador de moltes de les congregacions i entitats vallenques. El 8 de gener de 1976 passen quatre aules del col·legi Verge de la Candela al nostre centre i s’arriba a les 8 unitats.

El curs 1981-82 s’obre l’edifici actual . Hi ha dues unitats de pàrvuls i dotze d’EGB. Passa a ser Col·legi Comarcal, encara que no hi ha menjador. Els alumnes transportats dinen a la Candela. Aplega tots els alumnes de Masmolets i Fontscaldes i la 2a. etapa de La Riba i Picamoixons.

El curs 1982-83 hi ha 4 unitats de pàrvuls i catorze d’EGB. Fins el mes de gener els alumnes van a dinar a l’Institut Politècnic de Formació Professional. A partir d’aquí comença a funcionar el menjador.

El curs 1984-85 hi ha 4 unitats de pàrvuls i setze d’EGB. Hi comencen a funcionar les classes d’adults. Són 3 mestres: 2 pagats per ensenyament i 1 per l’Ajuntament

Aquest curs 1985-86 hi deixen d’assistir els alumnes de Picamoixons i s’incrementa la plantilla amb un mestre de suport.

El 1987-88 és l’últim any en què assisteixen al nostre Centre els alumnes de La Riba.

El següent curs les classes d’adults deixen ensenyament i per tant el nostre Centre.

El centre no té canvis significatius fins a l’entrada del nou sistema educatiu amb la pérdua dels cursos de 7è i 8è d’EGB – que passen a fer l’ESO als centres de secundaria – i la conversió del Centre a un centre d’una sola línia. Els edificis petits i els camps d’esbarjo passen a ser de l’IES Jaume Huguet i en el nostre es construeixen noves dependències i nous camp d’esports i de jocs.