CONSELL ESCOLAR

La reunió del consell  tindrà lloc el dimecres 19 de desembre de 2018 a les 17 hores.
ORDRE DEL DIA:

  1. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Constitució dels nous membres del sector famílies al Consell Escolar.
  3. Modificació del Pressupost any 2018
  4. Informacions
  5. Precs i preguntes

Us facilitem el… Llegeix més»

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Bon dia!
Avui són les eleccions al Consell escolar. És renoven 2 membres.
L’horari per poder votar és 8:30 a 9:30h i de 16:00 a 17:00h.
Aquestes són els pares i mares que es presenten.
Tots a votar!!