Renovació del Consell Escolar

S’ha iniciat en aquest mes de novembre a les escoles de Catalunya el procés d’eleccions i renovació  de representants dels diferents sectors del Consell Escolar.

És el CONSELL ESCOLAR l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre educatiu on hi han representats tots els estaments que formen la comunitat educativa: pares/mares, professorat, AMPA, Ajuntament i personal d’atenció educativa.

A l’escola el dimecres 28 de NOVEMBRE DE 15:00H. A 18:00H. és el DIA  DE LES VOTACIONS  al sector pares/mares. És molt important que participeu  i que presenteu LA VOSTRA CANDIDATURA ABANS DEL 15 DE NOVEMBRE  a la direcció del centre,  per tal d’ocupar un dels TRES llocs a renovar.

ANIMEU-VOS I VENIU A VOTAR.