Acollida

L’Escola el Montcau compta amb servei d’acollida al matí de 8 a 9h pel curs 19-20 atès que hi ha demanda d’aquest servei. Per demanar informació i sol·licitar el servei cal adreçar-se a l’AMPA.

Preu: 40€/mes usuari fix; esporàdic 5€/dia.