Material escolar

L’escola s’encarrega de gestionar i demanar tant el material fungible, com del material manipulable d’aula. La quota de material és de 110 € tant a l’etapa d’infantil com a primària. Es dona la possibilitat de pagar en dues vegades l’import total. L’Ajuntament ofereix beques d’ajut per pagar el material escolar. L’escola parteix del principi de col·lectivitzar els llibres de text i elaborar material propi fotocopiable i l’ús de material manipulatiu, tot i això hi ha alguns quaderns de treball que si cal adquirir i són les famílies qui s’encarreguen de comprar-los.

Aquests són els llistats del curs 2019-2020:

Llibres 2019-2020

Material escolar 2019-2020