EMAP

L’EMAP (Escola de música de l’Alt Penedès) és una escola de música de titularitat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que acosta una formació musical de qualitat als municipis petits i mitjans d’aquesta comarca, gràcies a la col·laboració dels ajuntaments, com és el cas del municipi de Subirats. A més des del curs 2019-2020 a la nostra escola d’Ordal s’ubiquen dues classes: Bateria i Iniciació (alumnes d’infantil).

Podeu trobar tota la informació al web https://emaltpenedes.wordpress.com/about/que-es-lemap/