Equip de mestres

EQUIP DIRECTIU

Directora: Laura Benito

Secretària: Laura Moreno

Horari d’atenció de Direcció:preferentment dilluns de 16h a 17h. Demanar cita prèvia.

EDUCACIÓ INFANTIL

IMMA GÓMEZ, SUSANA GIL I GEMMA CARRASCO.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Inicial: NÚRIA MAS

Mitjà: LLUÍS CAPELLADES

Superior: LAURA BENITO

ESPECIALISTES

MÚSICA: MARIA GONZÁLEZ

PSICOMOTRICITAT: IMMA BEL

ANGLÈS: PEP ORTÍZ

EDUCACIÓ ESPECIAL: LAURA MORENO

MULTICULTURALITAT: CARME LLOPARD