Biblioteca

L’escola disposa d’una biblioteca on els nens i nenes en l’horari escolar poden venir a visitar-la, agafar llibres i fer activitats.
A l’hora del pati dels dimarts i els dimecres, els alumnes poden agafar llibres en servei de préstec.