Generació Plurilingüe (GEP)

Pel que fa al tractament de les llengües estrangeres, a l’escola es fan actualment les següents activitats:
1. Anglès curricular com a primera llengua estrangera durant tota l’etapa de Primària.
2. Activitats pròpies de la programació de parvulari fetes en anglès (22,5 hores entre tot el Parvulari). A partir del curs 2016-2017.
3. Educació física a partir de tercer de primària fent servir l’anglès com a llengua vehicular. Des del curs 2016-2017.
4. Educació visual i plàstica a tota la primària utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. Introduït de forma gradual des de cicle superior fins a cicle inicial a partir del curs 2013-2014. El curs 2015-2016 s’acaba el desplegament a tota l’etapa.
5. Oferta de llengua francesa com a opcional a cicle superior de Primària.