Generació Plurilingüe (GEP)

Pel que fa al tractament de les llengües estrangeres, a l’escola es fan actualment les següents activitats:

1. Anglès curricular com a primera llengua estrangera durant tota l’etapa de Primària.
2. Activitats pròpies de la programació de parvulari fetes en anglès (22,5 hores entre tot el Parvulari). A partir del curs 2016-2017.
3. Educació física a partir de tercer de primària fent servir l’anglès com a llengua vehicular. Des del curs 2016-2017.
4. Educació visual i plàstica a tota la primària utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. Introduït de forma gradual des de cicle superior fins a cicle inicial a partir del curs 2013-2014. El curs 2015-2016 s’acaba el desplegament a tota l’etapa.
5. Oferta de llengua francesa com a opcional a cicle superior de Primària.

Animals Description

Els alumnes de 3r van treballar el tema de la descripció d’animals (Animals Description) en anglès. Esta activitat s’enmarca dins el Projecte Innovador de Lengües Estrangeres de la nostra escola GEP (Programa de Generació Plurilingüe) i de l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangeres (AICLE)… Llegeix més»

English Speaking Countries

Els alumnes de 6t van treballar per projectes el tema dels països de llengua anglesa (English Speaking Countries) durant les sessions partides del 3r trimestre a les classes d’anglès. Això s’enmarca dins el Projecte Innovador de Lengües Estrangeres de la nostra escola  GEP (Programa de… Llegeix més»

Anglès a l’Educació Física

Des del curs 2016-2017 les classes d’educació física a la nostra escola, a partir de tercer de primària, tenen com a llengua vehicular l’anglès. Amb això s’aconsegueix una exposició a la llengua oral anglesa en un context dinàmic, que afavoreix la comprensió oral i que, de manera… Llegeix més»