Menjador escolar

  • L’horari és de 12.00 a 15.20 h.
  • El preu del servei és de 6,33 euros per als usuaris permanents i 6,96 euros per als usuaris esporàdics. Al preu entra monitoratge i àpat.
  • Telèfon 977 730 970
  • La cuina és casolana i s’elabora a la mateixa escola per l’empresa LISAN, contractada per l’Ajuntament d’Alcanar, el qual té un conveni amb el Consell Comarcal del Montsià per a la prestació d’este servei.
  • Cada mes es dóna a les famílies dels usuaris del menjador escolar un quadrant amb el menú que se servirà.
  • A principi de curs es facilita a les famílies les normes del menjador, les quals, si no es compleixen, poden comportar la prohibició de ser beneficiaris del servei.

Per veure el quadrant amb el menú del mes d’ABRIL, heu de clicar damunt la imatge

El menú d’un dia pot canviar si el servei de menjador així ho considera.