Menjador escolar

  • L’horari és de 12.30 a 15 h.
  • El preu del servei és de 6,20 euros per als usuaris permanents i 6,80 euros per als usuaris esporàdics. Al preu entra monitoratge i àpat.
  • Telèfon 977 730 970
  • La cuina és casolana i s’elabora a la mateixa escola per l’empresa LISAN, contractada per l’Ajuntament d’Alcanar, el qual té un conveni amb el Consell Comarcal del Montsià per a la prestació d’este servei.
  • Cada mes es dóna a les famílies dels usuaris del menjador escolar un quadrant amb el menú que se servirà.
  • A principi de curs es facilita a les famílies les normes del menjador, les quals, si no es compleixen, poden comportar la prohibició de ser beneficiaris del servei.