Oferta educativa

A l’Escola Joan Baptista Serra s’ofereix lo segon cicle d’educació infantil, anomenat Parvulari (3-5 anys) i tota l’educació primària (6-11 anys)

A més de les especialitats comunes a tots los centres (Infantil, Primària, Música, Educació Especial, Educació Física, Llengua anglesa), la nostra escola ofereix:

  • Audició i Llenguatge
  • Llengua francesa
  • Educació Visual i Plàstica a Primària fent servir l’anglès com a llengua vehicular. De 1r. a 6t. des del curs 2012-2013.
  • Educació Física fent servir l’anglès com a llengua vehicular. De 3r. a 6t. des del curs 2016-2017.
  • Anglès a Parvulari des del curs 2016-2017.
  • Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva.