Consell escolar

COMPOSICIÓ (A partir del 19 de desembre de 2016)

President:
– Joan Matamoros Guimerà (director)

Cap d’Estudis:
– Josefa Ulldemolins Fabregat

Secretària:
– Eva Maria Queralt Roca

Representant de l’Ajuntament:
– Mari Carme Navarro Balada

Representant del Personal d’Administració i Serveis:
– Rosanna Grau Reverté

Representat del Personal d’Atenció Educativa:
– Marta Fibla Bort

Representants de Pares i Mares:
– Maria José Juan Vila
– Sandra Matamoros Anglès.
– Natàlia Gras Subirats
– Antoni Romera Branchat.
– Eva Oms Queralt

Representants del Professorat
– Xavi Barrera Sales.
– Silvia Vidal Balada.
– Mari Carmen Beltrán Álvaro.
– Carmen Maria Rubio Soliva.
– Judith Jovani Sancho.
– Fàtima Sancho Sancho