Consell escolar

COMPOSICIÓ (A 1 de setembre de 2020)

President:
– Josep Forcadell. (director)

Cap d’Estudis:
– Anna Prades.

Secretària:
– Eva Queralt.

Representant de l’Ajuntament:
– Maribel Ramon.

Representant del Personal d’Administració i Serveis:
– Rosanna Grau.

Representat del Personal d’Atenció Educativa:
– Marta Fibla.

Representants de Famílies:
– Maria José Juan.
– Sandra Matamoros.
– Natàlia Gras.
– Jordi Cervera.
– Xavi Fibla.

Representant AMPA:
– Marisin Sancho.

Representants del Professorat
– Vanessa Albarracín.
– Dolors Esteller.
– Maribel Garriga.
– Judith Jovani Sancho.
– Fàtima Sancho Sancho