Història

El curs 1959-60 van començar a funcionar les escoles del carrer de Càlig. Fins llavors els xiquets i xiquets d’Alcanar havien anat a diferents edificis: l’antic Ajuntament, el convent, l’edifici que hi havia on ara es troba la biblioteca, el “Palacio” i altres aules improvisades.

Degut a l’augment de la matrícula escolar, motivat bàsicament per una major afluència d’alumnes a les aules, les escoles del carrer de Càlig, ben aviat es van quedat petites, havent d’ubicar alumnes a l’antic convent i fer ampliacions al pati de les pròpies escoles.

Aquesta mancança d’espais va fer necessària la construcció d’un  nou edifici escolar a les afores del poble, que començà a funcionar el curs 1977-78. Allí s’hi ubicà la llavors anomenada Segona Etapa, formada pels alumnes de 6è, 7è i 8è d’E.G.B. quedant els cursos inferiors a l’escola del carrer de Càlig, diferenciant des de llavors els dos edificis, que van passar a ser coneguts com Escoles Velles i Escoles Noves.

Durant una revisió rutinària, feta a l’estiu de 1991, per la brigada municipal, es van detectar bigues aluminoses a les Escoles Velles, la qual cosa va provocar un seguit de gestions, que van donar lloc a l’ampliació de les Escoles Noves, on es van traslladar tots els alumnes d’Alcanar, el curs 1997-98, deixant d’utilitzar-se les Escoles Velles, que foren enderrocades l’any 1999 i. en seu lloc, actualment, s’hi troba el Centre d’Assistència Primària d’Alcanar.