Història

El curs 1959-60 van començar a funcionar les escoles del carrer de Càlig. Fins llavors els xiquets i xiquets d’Alcanar havien anat a diferents edificis: l’antic Ajuntament, el convent, l’edifici que hi havia on ara es troba la biblioteca, el “Palacio” i altres aules improvisades.

Degut a l’augment de la matrícula escolar, motivat bàsicament per una major afluència d’alumnes a les aules, les escoles del carrer de Càlig, ben aviat es van quedat petites, havent d’ubicar alumnes a l’antic convent i fer ampliacions al pati de les pròpies escoles.

Aquesta mancança d’espais va fer necessària la construcció d’un nou edifici escolar a les afores del poble, que començà a funcionar el curs 1977-78. Allí s’hi ubicà la llavors anomenada Segona Etapa, formada pels alumnes de 6è, 7è i 8è d’E.G.B. quedant els cursos inferiors a l’escola del carrer de Càlig, diferenciant des de llavors els dos edificis, que van passar a ser coneguts com Escoles Velles i Escoles Noves.

Durant una revisió rutinària, feta a l’estiu de 1991, per la brigada municipal, es van detectar bigues aluminoses a les Escoles Velles, la qual cosa va provocar un seguit de gestions, que van donar lloc a l’ampliació de les Escoles Noves, on es van traslladar tots els alumnes d’Alcanar, el curs 1997-98, deixant d’utilitzar-se les Escoles Velles, que foren enderrocades l’any 1999 i. en seu lloc, actualment, s’hi troba el Centre d’Assistència Primària d’Alcanar.

Si en voleu saber més detalls, llegiu el següent article publicat a la revista d’Alcanar l’any 1999: