Normativa de centre

 • ABSÈNCIES I JUSTIFICANTS A L’AGENDA  Totes les absències i comunicats s’han de fer per escrit mitjançant l’agenda escolar. En el cas de justificar una absència d’un alumne/a, l’escrit s’ha de presentar el mateix dia que l’alumne/a s’incorpora a l’escola. És important també que reviseu diàriament l’agenda del vostre fill/a. Cal que els familiars signeu diàriament l’agenda del vostre fill/a.
 • PUNTUALITAT És important la puntualitat  a les hores d’entrar i sortir del centre. Les famílies heu de vetllar perquè els vostres fills/es siguin puntuals a l’escola.
 • ELS FAMILIARS NO PODEU PUJAR A LES AULES SENSE PASSAR PER SECRETARIA Quan un familiar d’un alumne/a ve a recollir el seu fill/a per anar al metge, o té una entrevista amb un docento per a qualsevol altre assumpte, ha de passar per secretaria per notificar-ho i en cap cas pot dirigir-se directament a les classes.
 • RETORN DE JUSTIFICANTS DE PAGAMENT I AUTORITZACIONS Cal respectar les dates límit de retorn de justificants de pagament, que s’ha de fer mitjançant transferència bancària. Penseu que cap alumne/a pot anar a una sortida sense l’autorització dels seus pares ni sense que estigui pagada.
 • NECESSITAT DE MARCAR LA ROBA I ELS OBJECTES PERSONALS AMB EL NOM És molt important posar el nom del vostre fill/a a tota la roba i objectes personals,  especialment als xandalls, jerseis i abrics. A la secretaria de l’escola s’acumula setmanalment un munt de roba que no sabem de qui és.

 

 • POTENCIAR ELS ESMORZARS SANS I ÀPATS EQUILIBRATS L’esmorzar es pot repartir en dues ingestes, una primera a casa i una altra a mig matí, a l’hora de l’esbarjo. En un esmorzar complet hi hauria d’haver, bàsicament: làctics: llet, formatge, iogurt, farinacis: pa, torrades, galetes, fruita: principalment fresca (sencera, trossejada o en forma de suc). També en poden formar part altres tipus d’aliments, com, per exemple, aliments proteics (pernil curat, tonyina…), aliments greixosos (preferentment oli d’oliva; cal reservar la mantega i altres greixos per a un consum eventual) i, amb moderació, dolços (sucre, mel, melmelada, xocolata, cacau). Els productes de brioxeria i pastisseria és aconsellable consumir-los només ocasionalment.

 

 • PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT Cas que un/a alumne/a es faci mal i calgui fer una cura fora del Centre Escolar es procedirà de la següent manera:
 1. S’ avisarà els pares o tutors legals o familiars propers telefònicament per tal que ells mateixos el/la portin a fer la cura .
 2. Cas de no poder contactar amb ningú, és trucarà al servei d’ambulàncies ( telèfon 112 on també hi ha metges) perquè vingui a buscar  l’alumne .
 3. En cas que l’ambulància manifestés no poder fer el servei, serà un mestre/a o un monitor/a qui portarà a l’alumne/a amb cotxe particular al centre mèdic més proper.
 • TENIR CURA DE L’ASPECTE I DE LA HIGIENE PERSONAL. PROTOCOL DAVANT INFESTA DE POLLS
  És important que els nens i nenes vinguin de casa nets i  ben vestits. El tema dels polls és recurrent a les escoles,  per aquest motiu caldria que periòdicament reviséssiu el cabell del vostre fill/a per controlar que no estigui infestat. Quan un docent detecta que un alumne/a està infestat de polls, entregarà una circular dirigida als pares de l’alumne/a on s’explica el protocol a seguir en aquests casos. L’alumne/a haurà de romandre a casa fins que no tingui polls.

 

 • ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
  Si un alumne/a convalescent d’una malaltia ja es pot incorporar a l’escola, però el metge li ha prescrit un tractament farmacològic de continuïtat que requereix prendre un determinat medicament en horari lectiu, per tal que li subministri el centre cal:
 • La prescripció mèdica signada pel facultatiu que l’ha prescrit.
 • El consentiment per escrit de la família de l’alumne/a.

Sense aquests requisits l’escola no administrarà cap medicament a l’alumnat.