PREINSCRIPCIÓ 2021-22

PREINSCRIPCIÓ 2021-22

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ  ( anirem penjant els documents a mida que vagi avançant el procés)

NOVETATS: 

  1. A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
  2. No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
  3. Hi ha dos tipus de sol·licitud:

A)Electrònica: cal identificació digital  

B)Suport informàtic: sense identificació digital

4. Total la informació al web: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/inici/

PERIODE PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS del 15 al 24 de març de 2021

Accès a la sol·licitud

OFERTA DE PLACES ( inicial) LLISTAT OFERTA INICIAL DE PLACES CURS 21-22
PRESENTACIÓ DOCUMENTACIO ADDICIONAL ( només en cas que no ho hagis pogut fer amb la presentació de la sol·licitud). 25 i 26 de març de 2021
LLISTAT SOL·LICITUDS AMB PUNTUACIÓ PROVISIONAL LLISTAT BAREM PROVISIONAL
RECLAMACIONS A LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL 20 al 26 d’abril de 2021
PUBLICACIÓ LLISTAT AMB PUNTUACIÓ DEFINITIVA 30 d’abril de 2021
SORTEIG NÚMERO DESEMPAT 5 de maig de 2021
LLISTAT ORDENAT 7 de maig de 2021
PERIODE AMPLIACIÓ DE PETICIONS ( nomes per alumnes sense plaça assignada) 26 al 28 de maig de 2021
OFERTA DE PLACES DEFINITIVA 4  de juny de 2021
LLISTAT D’ADMESOS, EXCLOSOS I LLISTA D’ESPERA 7 de juny 2021
MATRÍCULA  CURS 2021-22 14  al 18 de juny 2021

 

QUÈ EM CAL PER OMPLIR LA SOL·LICITUD?
Hi ha dues opcions:

1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil. Es diu l’idCat Mòbil.  Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

REQUISITS PER TENIR

idCat Mòbil

COM ES FA SERVIR
  1. Ser major de 16 anys
  2. Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària
  3. Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte
  4. Targeta sanitària per la teva identificació
1.- Cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit.

2.- Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

3.- Una vegada identificats:

 A) Alumnes que ja estan matriculats en alguna escola del sistema educatiu català: caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud.

B) Alumnes que no han estat matriculats mai al sistema educatiu català:  els alumnes que no han estat mai matriculats al sistema educatiu català, no tenen RALC. Caldrà que introduïu totes les dades personals de l’alumne. 

En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades

 

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC:  no cal tenir cap sistema d’identificació electrònica. 

1.- Accedir al formulari

2.- Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. d’Identificació d’alumne.

 A) Alumnes que ja estan matriculats en alguna escola del sistema educatiu català: caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud.

B) Alumnes que no han estat matriculats mai al sistema educatiu català:  els alumnes que no han estat mai matriculats al sistema educatiu català, no tenen RALC. Caldrà que introduïu totes les dades personals de l’alumne. 

3.– Omplir el formulari,  l’enviar-ho  i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ EN LINIA? COM POTS DIGITALITZAR  I ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ? CODI DE CENTRE: 08042883 DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
US RECOMANEN: 1.-  Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud 2.- Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal. 3. Respecteu al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tota la puntuació.

 

SI NECESSITEU AJUT, RESOLDRE ALGUN DUBTE O QUALSEVOL ALTRE SITUACIÓ, NO DUBTEU EN POSAR-VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES:

DIRECCIÓ:  a8042883@xtec.cat

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ: santjosepelpi1@gmail.com

TELÈFON: 93.337.23.35