El potencial de les famílies per millorar l’escola

El 97% dels centres escolars catalans compten amb una associació de pares i mares d’alumnes i cada cop es fa més palpable que la participació i implicació de les famílies a l’escola enriqueix l’educació.

 

Extracte de l’article publicat a www.xarxanet.org, resultant de l’enquesta realitzada per la Fundació Jaume Bofill.

  •  Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) són un model generalitzat i estès a gairebé tots els centres de Catalunya i la gran majoria de famílies amb fills en formen part. Només  l’1% dels centres públics i el 10% dels concertats no tenen AMPA.
  • La funció de les AMPA és essencial perquè “complementa, o fins i tot en casos substitueix, els serveis bàsics competència de l’escola o de l’Administració”. Sovint són aquests col·lectius els que s’encarreguen de les activitats extraescolars, l’acollida matinal, el menjador, la formació de pares i mares, etc. Amb aquesta labor estan contribuint a l’accessibilitat a l’educació, a la conciliació familiar i laboral i a la igualtat d’oportunitats per a tots els nens i nenes.”
  • Cada AMPA i cada escola són un món, però, tot i així, també s’impliquen en iniciatives més enllà del seu centre i fan comunitat, enfortint el compromís cívic. A més, s’associen entre elles. en  federacions i confederacions d’AMPA, les quals ofereixen serveis i activitats, com ara, assegurances, l’assessorament, formació, etc.

 

Cliqueu aquí per accedir a l’article complet.