Història

L ‘Escola Cossetània neix el curs 1966/67 com a resposta d’unes famílies que es plategen com ha de ser l’ escola dels seus fills, ja que demanen un model diferent del que en aquells moments s’ofereix a les escoles públiques (del Règim) o bé a les escoles religioses establertes a la ciutat. Aquesta inquietud porta a fundar l’Escola Cossetània amb la voluntat de passar a ser escola pública quan el sistema sigui democràtic i estigui normalitzat.història1

L’octubre de 1967, l‘Escola Cossetània obre les portes per primera vegada als baixos del carrer de l’Aigua 138, amb 40 alumnes i dues mestres. Al cap d’un any, les famílies decideixen constituïr-se en cooperativa de consum a efectes legals. No obstant, a nivell intern, funciona com a cooperativa de pares, mares i mestres. El 1968 es redacten els principis de l’escola, que són aprovats per famílies i mestres en assemblea.

Des d’un bon principi, el model d’escola que es vol connecta amb el del Moviment d’Escola Activa que s’inicia poc abans al voltant de l’escola de mestres Rosa Sensat. Famílies i mestres participen activament en aquest moviment, tant en feines de coordinació com en trobades pedagògiques.

història 2A partir del 1972, comencen a introduir-se les tècniques Freinet, que seran vigents fins a finals dels anys 90.

L’escola es fa gran i desprès de passar per diferents espais dins la ciutat, la cooperativa decideix construir un edifici nou als afores de la vila. S’inaugura el gener de 1977 la primària, mentre el parvulari romandrà al carrer Dr. Fleming. Finalment, el gener de 1981 s’inaugura el parvulari i el gimnàs. Després de molts anys, tots els infants i mestres poden estar al mateix edifici, l’actual.

Aquest mateix any l’escola es declara oficialment Escola Catalana.

El 1977 l’escola entra a formar part del Col·lectiu d’Escoles per a una Escola Pública Catalana (CEPEPC), que té com a finalitat la integració d’aquests centres a la xarxa d’escoles públiques. El 1983, el Parlament de Catalunya aprova la llei que ho farà possible i l’assemblea acorda, per majoria, la voluntat d’esdevenir escola pública. Finalment, el gener de 1988, l’Escola passa a ser de titularitat pública, ja que, com es deia des de els seus inicis … “l ́Escola Cossetània es configura en base a la vocació d’escola pública”.historia 3

Les famílies de la cooperativa es constitueixen, llavors, en AMPA i el seu funcionament intern continua sent similar al de la cooperativa.

Malgrat el pas del temps i els canvis que ha viscut el barri, la societat i la ciutat, a l’Escola Cossetània continuen vigents el principis fundacionals d’una escola que vol ser pública, de qualitat, democràtica, catalana i arrelada al medi. A més a més, la comunitat educativa que la formen, famílies, mestres i alumnes, continua treballant per adaptar els espais, l’organització i la línia pedagògica als nous temps.