Què fem?

L’AFA de l’escola Cossetània és una associació, sense afany de lucre, que agrupa els pares i mares dels nens i nenes de la nostra escola.

La seva funció és promoure la participació i la representació dels pares i mares en la gestió del centre, col·laborar en les activitats educatives i oferir serveis als seus associats mitjançant la junta Directiva, les comissions de treball i el Consell Escolar del centre. El nostre objectiu principal és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills/es. El nostre funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.