Consell escolar

Equip directiu Esteve Corominas

Carme Munné

Marta March

 Representants de les famílies Sandra Martín

Anna Massana

Miriam Martínez

Vacant

 Representants del claustre Oriol Cruells

Núria Morte

Elisabet Merino

Maria Rodríguez

Maite Barillas

 Representant de l’AFA Anna Rovira
Representant del personal d’administració i serveis  Joan Soriano
Representant de l’ Ajuntament Enric Garriga