Qui som

 

ORGANIGRAMA 19-20

EDUCACIÓ INFANTIL Ixia Pardiñas Inés

Rosa Triguero Ortiz

Marta Amat Sanjuaquín

Maria Rodríguez Gallego

Marta March Solanes

Tutora de P-3

TEI a P-3

Tutora de P-4

Tutora de P-5

Suport EI i biblioteca EI i CI

PRIMER CICLE Maite Barillas Llopart

Núria Morte Vidal

Sònia Merenciano Tornero

Rosa Costa Jiménez

Ramon Fuentes Alimbau

Carme Munné Garcia

Tutora de 1r / SEP CI

Tutora de 2n

Mestra de música

Educació Especial

Tutor de 3r / Biblioteca 5è i 6è

Matemàtiques a CM

SEGON CICLE Eli Merino Blasco

Paqui Gomez Gonzalez

Oriol Cruells Roger

Laia Alonso Navarro

Esteve Corominas Baig

Tutora de 4t / Biblioteca 3r i 4t

Tutora 5è / SEP CS

Tutor 6è, EF CM i CS i Psico.

Anglès

Matemàtiques a 5è,  EF 1r i 2n

EQUIP DIRECTIU Esteve Corominas Baig

Carme Munné Garcia

Marta March Solanes

Director

Cap d’Estudis

Secretària