Qui som

 

ORGANIGRAMA 18-19

EDUCACIÓ INFANTIL Ixia Pardiñas Inés

Rosa Triguero Ortiz

Fina Carbonell Ventura

Maria Rodríguez Gallego

Marta March Solanes

Tutora de P-3

TEI a P-3

Tutora de P-4

Tutora de P-5

Suport EI i biblioteca EI i CI

PRIMER CICLE Silvia Gasa / Núria Morte

Maite Barillas Llopart

Laia Ivern Asensio

Rosa Costa Jiménez

Neus Gorina Salo

Carme Munné Garcia

 

Tutora de 1r/SEP CI

Tutora de 2n

Mestre de música

Educació Especial i Tallers

Tutor de 3r / Biblioteca 3r i 4t

Matemàtiques 3r i 4t/ Hort de 3r/

Tallers a CM i CS

SEGON CICLE Ramon Fuentes Alimbau

Paqui Gomez Gonzalez

Oriol Cruells Roger

Laia Alonso Navarro

Esteve Corominas Baig

Tutor de 4t / Biblioteca 5è i 6è

Tutora 5è / SEP CS

Tutor 6è, EF CM i CS i Psico.

Anglès

Matemàtiques 6è,  EF 1r i 2n

EQUIP DIRECTIU Esteve Corominas Baig

Carme Munné Garcia

Marta March Solanes

Director

Cap d’Estudis

Secretària