La junta

 • La Junta Directiva de l’AFA està composta per:
  • President:  Miquel Aparicio López
  • Secretària:  Elisabet Lorca
  • Tresoreria:  Cristina Muns i Eduardo Lozano

A més a més, en formen part els vocals de les següents

 • COMISSIONS

  • Menjador i cuina:  Elisabet Lorca i Anna Trillas
  • Extraescolars:  Núria Prats, Eduardo Lozano i Sergi Vallès
  • Festes:  Cristina Tanco, Laura Gil,Germà Maurici i Carme Estevez
  • Biblioteca i Reciclatge de llibres de text:  Aida Moral i Gloria Martínez
  • Comissió Pedagògica: Anna Rovira
  • Delegats de classe: Miriam Gallego
  • Web: Miriam Gallego
  • Xarxes socials: Miriam Gallego
  • Comissió comunicació: Mireia Calvet, Olga Sabrià i Miriam Gallego
  • Representant al Consell escolar: Anna Rovira