La junta

 • La Junta Directiva de l’AFA està composta per:
  • President:  Laura Gil
  • Secretària: Mireia Calvet, (Anna Trillas) suport
  • Tresoreria:

A més a més, en formen part els vocals de les següents

 • COMISSIONS

  • Menjador: Cristina Tanco, Anna Trillas, Laura Gil i Mireia Calvet
  • Extraescolars: Miriam Martinez
  • Festes:  Cristina Tanco, Laura Gil,Germà Maurici i Carme Estevez
  • Biblioteca i Reciclatge de llibres de text:  Gemma Llorca, Sandra Busto i Òscar Mercader
  • Comunicació: Miriam Gallego, Mireia Calvet i Lluís Albà
  • Comunicació (Delegats, xarxes socials i Web de l’AFA): Anna Rovira, Aida Navales, Mireia Calvet i Carme Estevez
  • Gènere: Marta Chiva
  • Comissió Pedagógica: Anna Rovira, Sandra Busto i Carme Estévez
  • Camins escolars: Aida Navales i Òscar Mercader
  • Representant al Consell escolar: Anna Rovira
  • Enllaç Consell d’AFA municipal: Aida Navales