Calendari del curs

 

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30h i de 15 a 16,30h per a tots els alumnes del centre.

Els dies de jornada continuada l’horari del centre és de 9 a 13h (els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15h).

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels  primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.