Jornades Inclusió Digital 2018

LA GRANJA DE TOTS (HAY DAY)

El  Hay day  és un joc de gestió, on els participants han de fer-se càrrec d’una granja. A l’aula cada dia hi ha la responsabilitat de  cuidar entre tots  la granja. Els participants han de sembrar diferents verdures i recollir-les, han de donar de menjar els animals, elaborar pinso, comprar i fer servir màquines… El funcionament d’aquesta granja ens ajuda a millorar el pensament matemàtic (càlcul, planificació, gestió, el temps …) i alhora és una manera de que tots els companys de l’aula treballem de manera cooperativa (presa de decisions, compres, ventes…). L’escola a on hem aplicat aquest joc és el CEE Palau, on tots els alumnes presenten trastorn motor de base neurològica ( paràlisi cerebral, malalties degeneratives, pluridiscapcitats…) i les seves edats estan compreses entre 16 i 18 anys. El control de la psicomotricitat fina que precisa la tauleta  sovint és un problema,  s’ha resolt amb el suport humà dels professionals de l’aula o de companys. L’alumne/a amb tot moment pot opinar (fent ús del SAAC) , veure com va la granja, gaudir de tot el que succeeix i de tot el que l’equip de companys està aconseguint. El joc presenta forces aspectes motivadors: els dibuixos, és gratuït, és senzill d’entendre però alhora permet formular problemes, és interactiu i els resultats es veuen ràpidament.

A través d’aquest joc de gestió ens ha permès incloure les noves tecnologies en la diversitat d’una aula del CEE Palau.

Maria Noguera Serra

(Clica damunt la imatge per veure document)