Mestres

QUÈ FEM?

mestres

La nostra feina és acompanyar l’alumne en el camí del desenvolupament cognitiu, emocional i social; és a dir, ajudar-lo a créixer apropant-lo al món que l’envolta.

Pretenem que l’alumne/a sigui capaç d’entendre el per què de les coses, d’estimar i respectar la natura, els valors i les normes de la societat on viu; de portar una vida adulta amb autonomia, en la mesura de les seves possibilitats, empatitzant amb les persones amb qui convisqui al llarg de la vida.

Per tot això partim d’un coneixement exhaustiu del nen/noi. Valorem quins són els recursos que necessita per compensar les seves dificultats d’interacció: en els desplaçaments, en la comunicació, en el treball a l’aula i en altres àmbits de l’autonomia.

Adaptem el currículum d’infantil, primària o secundària a cada l’alumne/a i prioritzem els continguts més rellevants i més funcionals en cada cas.

Acompanyem i intentem ajudar les famílies en l’educació dels seus fills.

Coordinem el treball de l’equip d’aula valorant i fent el seguiment de l’alumne/a.

Deixem constància de la seva evolució, juntament amb altres dades significatives, en el seu expedient escolar.